tohinakoti

          Tohinakoti

             Kototie           

                

22 varhaiskasvatuspaikkaa


Hulina: 1-2-vuotiaat 

            8 lapsen ryhmä

Huiske: 2-5-vuotiaat

            14 lapsen ryhmä


Päiväkodin johtaja:

Janina Peltokangas

 

  • Kototie 14
  • 040 1916863
  • info@tohinakodit.fi


  arki tohinakodissa

    reggio emilia -pedagogiikka         


Tohinakotien arki on Reggio Emilia -pedagogiikalla maustettua. Meillä lapsi nähdään tärkeänä ja merkityksellisenä toimijana. Lapsi oppii tekemisen kautta. Tutkimalla, kokeilemalla, kyselemällä ja oivaltamalla. 


Tohinakodissa kasvattajan tärkein tehtävä on kulkea lapsen vierellä ja antaa mahdollisuus tutkimiselle, oivaltamiselle ja oppimiselle. Lapsen ajatuksia ja pohdintoja kuunnellaan ja  havainnoidaan. Näistä lapsen ajatuksista ja mielenkiinnon kohteista nousee esiin erilaisia teemoja ja teemoista syntyy projekteja.


Tohinakodissa toteutetaan projekti-muotoista oppimista. Projektien aikana voidaan tutkia ja havainnoida erilaisia asioita monipuolisin menetelmin. Projektien sisältö perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Projektien kulkua dokumentoidaan erilaisin keinoin.

  yhteisöllisyys ja pieni ryhmäkoko


Tohinakodeissa ryhmät ovat pieniä ja jokainen lapsi huomataan ja kohdataan yksilöllisesti. Koko talossa lapsia on yhteensä 22, joten kaikki ovat toisilleen tuttuja. Tämä takaa ihanan kodikkaan ja yhteisöllisen menon! Voimme myös taata sen, että jokainen aamu lasta on vastaan ottamassa lapselle ja vanhemmille tuttu aikuinen. 


Meillä vallitsee yhteisöllinen ilmapiiri ja Tohinalaisiin kuuluu koko lapsen lähipiiri. Meille ovat kaikki tervetulleita ja lapselle tärkeät ihmiset ovat tiiviisti mukana lapsen Tohinakoti- arjessa. 


Tohinakodissa ei ole tiukasti rajattu ikätason mukaisia ryhmiä. Koemme tärkeämmäksi huomioida lapsen kehitystason, kaverisuhteet sekä vanhempien toiveet, kun muodostamme ryhmiä. Meillä myös sisaruset saavat olla samassa ryhmässä, jos vanhemmat toivovat niin.


        luonto, liikunta ja leikki


Pidämme tärkeänä, että lapsella on joka päivä mahdollisuus viettää aikaa luonnossa, liikkua monipuolisesti sekä leikkiä mielikuvituksellisia leikkejä. 


Jokainen Tohinalainen pääsee vähintään kerran viikossa osallistumaan metsätoimintaan. Metsäryhmäläiset viettävät koko aamupäivän luonnossa. Halutessamme voimme myös nauttia lounaan luonnon helmassa. Toteutamme Metsämörri-toimintaa. Erillisten metsäpäivien lisäksi käytämme myös metsää monipuolisesti oppimisympäristönä.


Tohinakotiin mahtuu vilinää ja vilskettä ja lapsilla on mahdollisuus liikkua monipuolisesti. Ympäristö on luotu sellaiseksi, että se innostaa lapsia liikkumaan ja lisää fyysistä aktiivisuutta. Meillä on lupa liikkua ja touhuta.


Leikki on lapsen työtä ja kaikki oppiminen tapahtuu leikin kautta. Meillä leikille on varattu aikaa ja jokaisella lapsella on mahdollisuus rauhoittua ja keskittyä leikkeihin. Kehitämme jatkuvasti leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa, vastaamaan heidän tarpeitaan ja mielenkiintoaan.


             Pienryhmätoiminta


Kaikki toimintamme tapahtuu neljän lapsen pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti, ottaen huomioon lasten väliset kaverisuhteet. Kaksi kertaa viikossa on pajapäivä, jolloin lapsi saa itse valita mihin toimintapajaan osallistuu. Pajojen sisältö on monipuolista ja yhteydessä aina sen hetkiseen projektiin.


Ryhmissä työskentelee samat tutut kasvattajat joka päivä. Tämä luo turvallisuuden tunnetta lapselle sekä tekee pedagogiikasta eheän ja jatkuvan kokonaisuuden.                     ympäristö


Tohinakodissa sisätilat ovat kodinomaiset ja lämminhenkiset. Keittiö on tärkeässä osassa meidän kodinomaista ympäristöä. Lapset pääsevät näkemään, kun ruokaa valmistetaan ja joskus myös osallistumaan sen tekoon.


Sisätiloissa on jaoteltu erilaisia pienryhmätiloja. On esimerkiksi ateljee kädentaitoja varten, liikkumiseen ja peuhaamiseen soveltuva tila sekä erilaisia teemoiteltuja leikkialueita.


Tohinakodin piha on suunniteltu sellaiseksi, että se innostaa lapsia käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta sekä lisää omaehtoista liikkumista. Piha-alue on suojaisa puiden ympäröimä ja


Tohinakodit sijaitsevat ihanasti luonnon äärellä. Ympärillä on mukava metsäalue, jossa käymmekin päivittäin. Lähellä sijaitsevalla hiekkakentällä on tilaa monenlaisiin liikuntaleikkeihin ja talvella siinä on mahdollisuus hiihtää ja luistella.

           Avoin ja aito yhteistyö


Haluamme yhteistyön olevan vanhempien kanssa aina avointa ja aitoa. Näin lapsellakin on hyvä olla Tohinakodissa.


Yhteistyö alkaa hoitosopimuksen kirjoittamisesta,  jatkuen aloituskeskusteluun sekä tutustumisiin. Päivittäisten kohtaamisten lisäksi vuoteen mahtuu useampi yhteinen aamupalahetki sekä erilaisia juhlia. Syksyisin ja keväisin on VASU-keskustelut, jolloin lapselle tehdään oma yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. 


Päivittäin vanhemmat saavat runsaasti tietoa lapsensa touhuista. Meillä on käytössä ryhmille omat Whatsapp-ryhmät, joihin vanhemmat liitetään. Sinne ryhmän varhaiskasvattajat päivittelevät kuvia ja kuulumisia päivän tekemisistä. 

               Englanninkieli


Tohinakodeissa arkea rikastetaan englanninkielellä. Tutustumme englanninkieleen arkisten touhujen lomassa leikkimielisesti. Tuomme lapsille englanninkieltä tutuksi esimerkiksi laulujen, lorujen ja leikkien kautta. Tarkoituksena on tutustua  vieraaseen kieleen jo varhaisessa vaiheessa sekä herättää lasten mielenkiinto sitä kohtaan.

    paikan päällä valmistettu ruoka


Meillä ruoka valmistetaan itse paikan päällä. Keittiössä hääräilee lapsille tutut kasvot ja lapset pääsevät myös osallistumaan keittiöntouhuihin. Käytämme ruoan valmistuksessa kotimaisia raaka-aineita ja ruokamme on terveellistä sekä ravintorikasta. Ruoan valmistus on meillä tärkeä osa lasten arkea. Lapset tutustuvat ja oppivat mistä ja miten ruoka tulee sekä omaksuvat monipuoliset ja terveelliset ruokatottumukset.Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai yksikön johtajan kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa.

Huoltajalla on mahdollisuus laatia kirjallinen muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

”Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.” (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Toimi näin: Täytä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta -lomake ja anna se yksikön johtajalle tai lähetä sähköpostilla: janina.ikola@tohinakodit.fi