tohinakodit


         Hulinakoti


  12 paikkainen Hulinakoti

 
  • Kototie 14
  • 040 1916863
  • hulina@tohinakodit.fi


           huiskekoti


 12 paikkainen Huiskekoti

  • Kototie 14
  • 050 5750591
  • huiske@tohinakodit.fi

  arki tohinakodeissa

    reggio emilia -pedagogiikka         


Tohinakotien arki on Reggio Emilia -pedagogiikalla maustettua. Meillä lapsi nähdään tärkeänä ja merkityksellisenä toimijana. Lapsi oppii tekemisen kautta. Tutkimalla, kokeilemalla, kyselemällä ja oivaltamalla. 


Tohinakodeissa kasvattajan tärkein tehtävä on kulkea lapsen vierellä ja antaa mahdollisuus tutkimiselle, oivaltamiselle ja oppimiselle. Lapsen ajatuksia ja pohdintoja kuunnellaan ja  havainnoidaan. Näistä lapsen ajatuksista ja mielenkiinnon kohteista nousee esiin erilaisia teemoja ja teemoista syntyy projekteja.


Tohinakodeissa toteutetaan pienryhmittäin projektimuotoista teemaoppimista. Projektien aikana voidaan tutkia ja havainnoida erilaisia asioita monipuolisin menetelmin. Projektien sisältö perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Projektien kulkua dokumentoidaan erilaisin keinoin.

               Englanninkieli


Tohinakodeissa arkea rikastetaan englanninkielellä. Tutustumme englanninkieleen arkisten touhujen lomassa leikkimielisesti. Tuomme lapsille englanninkieltä tutuksi esimerkiksi laulujen, lorujen ja leikkien kautta. Tarkoituksena on tutustua  vieraaseen kieleen jo varhaisessa vaiheessa sekä herättää lasten mielenkiinto sitä kohtaan.

        luonto, liikunta ja leikki


Pidämme tärkeänä, että lapsella on joka päivä mahdollisuus viettää aikaa luonnossa, liikkua monipuolisesti sekä leikkiä mielikuvituksellisia leikkejä. 


Jokaisella pienryhmällä on vähintään kerran viikossa retkipäivä, jolloin koko aamupäivä vietetään luonnossa. Halutessaan voimme myös nauttia lounaan luonnon helmassa. 


Tohinakoteihin mahtuu vilinää ja vilskettä ja lapsilla on mahdollisuus liikkua monipuolisesti. Ympäristö on luotu sellaiseksi, että se innostaa lapsia liikkumaan ja lisää fyysistä aktiivisuutta. Meillä on lupa liikkua ja touhuta.


Leikki on lapsen työtä ja kaikki oppiminen tapahtuu leikin kautta. Meillä leikille on varattu aikaa ja jokaisella lapsella on mahdollisuus rauhoittua ja keskittyä leikkeihin. Kehitämme jatkuvasti leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa, vastaamaan heidän tarpeitaan ja mielenkiintoaan.

             Pienryhmätoiminta


Kaikki toimintamme tapahtuu neljän lapsen pienryhmissä. Pienryhmät muodostetaan lasten tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden mukaisesti, ottaen huomioon lasten väliset kaverisuhteet. Kaksi kertaa viikossa on pajapäivä, jolloin lapsi saa itse valita mihin toimintapajaan osallistuu. Pajojen sisältö on monipuolista ja yhteydessä aina sen hetkiseen projektiin.


Ryhmissä työskentelee samat tutut kasvattajat joka päivä. Tämä luo turvallisuuden tunnetta lapselle sekä tekee pedagogiikasta eheän ja jatkuvan kokonaisuuden.                     ympäristö


Tohinakodeissa sisätilat ovat kodinomaiset ja lämminhenkiset. Keittiö on tärkeässä osassa meidän kodinomaista ympäristöä. Lapset pääsevät näkemään, kun ruokaa valmistetaan ja joskus myös osallistumaan sen tekoon.


Sisätilat ovat jaoteltu erilaisiin pienryhmätiloihin. On esimerkiksi ateljee kädentaitoja varten, liikkumiseen ja peuhaamiseen soveltuva tila sekä erilaisia teemoiteltuja leikkialueita.


Tohinakotien piha on suunniteltu sellaiseksi, että se innostaa lapsia käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta sekä lisää omaehtoista liikkumista. Piha-alue on suojaisa puiden ympäröimä ja pihasta löytyy myös kasvimaa, jota hoidetaan yhdessä lasten kanssa.


Tohinakodit sijaitsevat ihanasti luonnon äärellä. Ympärillä on mukava metsäalue, jossa käymmekin päivittäin. Lähellä sijaitsevalla hiekkakentällä on tilaa monenlaisiin liikuntaleikkeihin ja talvella siinä on mahdollisuus hiihtää ja luistella.

    paikan päällä valmistettu ruoka


Meillä Tohinakodeissa ruoka valmistetaan itse paikan päällä. Käytämme ruoan valmistuksessa kotimaisia raaka-aineita ja ruokamme on terveellistä sekä ravintorikasta. Ruoan valmistus on meillä tärkeä osa lasten arkea. Lapset tutustuvat ja oppivat mistä ja miten ruoka tulee sekä omaksuvat monipuoliset ja terveelliset ruokatottumukset.


Olemme herkuton ryhmis, joten esimerkiksi lasten syntymäpäiviä      juhlimme ilman herkkuja

           Avoin ja aito yhteistyö


Haluamme yhteistyön olevan vanhempien kanssa aina avointa ja aitoa. Näin lapsellakin on hyvä olla Tohinakodissa.


Yhteistyö alkaa hoitosopimuksen kirjoittamisesta,  jatkuen aloituskeskusteluun sekä mahdolliseen kotikäyntiin. Päivittäisten kohtaamisten lisäksi vuoteen mahtuu useampi yhteinen aamupalahetki sekä erilaisia juhlia. Syksyisin ja keväisin on VASU-keskustelut, jolloin lapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. 


Päivittäin vanhemmat saavat runsaasti tietoa lapsensa touhuista. Meillä on käytössä ryhmille omat Whatsapp-ryhmät, joihin vanhemmat liitetään. Sinne ryhmän varhaiskasvattajat päivittelevät kuvia ja kuulumisia päivän tekemisistä. 

  yhteisöllisyys ja pieni ryhmäkoko


Tohinakodeissa ryhmät ovat pieniä ja jokainen lapsi huomataan ja kohdataan yksilöllisesti. Ryhmässä on vain kahdeksan lasta ja kaksi kasvattajaa, joten toiminta on mukavan pientä ja kodikasta. 


Meillä Tohinakodeissa vallitsee yhteisöllinen ilmapiiri ja Tohinalaisiin kuuluu koko lapsen lähipiiri. Meille ovat kaikki tervetulleita ja lapselle tärkeät ihmiset ovat tiiviisti mukana lapsen Tohinakoti- arjessa. 


Tohinakodeissa ei ole tiukasti rajattu ikätason mukaisia ryhmiä. Koemme tärkeämmäksi huomioida lapsen kehitystason, kaverisuhteet sekä vanhempien toiveet, kun muodostamme ryhmiä. Meillä myös sisaruset saavat olla samassa ryhmässä, jos vanhemmat toivovat niin.