tohinakoti

          Tohinakoti

             Kototie           

                

26 varhaiskasvatuspaikkaa


Hulina: 1-2-vuotiaat 


Huiske: 2-5-vuotiaat

            


Päiväkodin johtaja:

Janina Peltokangas

 

  • Kototie 14
  • 040 1916863
  • info@tohinakodit.fi


  arki tohinakodissa

        luonto, liikunta ja leikki


Pidämme tärkeänä, että lapsella on joka päivä mahdollisuus viettää aikaa luonnossa, liikkua monipuolisesti sekä leikkiä mielikuvituksellisia leikkejä. 


Jokainen Tohinalainen pääsee vähintään kerran viikossa osallistumaan metsätoimintaan. Metsäryhmäläiset viettävät koko aamupäivän luonnossa. Halutessamme voimme myös nauttia lounaan luonnon helmassa. Toteutamme Metsämörri-toimintaa. Erillisten metsäpäivien lisäksi käytämme myös metsää monipuolisesti oppimisympäristönä.


Tohinakotiin mahtuu vilinää ja vilskettä ja lapsilla on mahdollisuus liikkua monipuolisesti. Ympäristö on luotu sellaiseksi, että se innostaa lapsia liikkumaan ja lisää fyysistä aktiivisuutta. Meillä on lupa liikkua ja touhuta.


Leikki on lapsen työtä ja kaikki oppiminen tapahtuu leikin kautta. Meillä leikille on varattu aikaa ja jokaisella lapsella on mahdollisuus rauhoittua ja keskittyä leikkeihin. Kehitämme jatkuvasti leikkiympäristöjä yhdessä lasten kanssa, vastaamaan heidän tarpeitaan ja mielenkiintoaan.


  yhteisöllisyys ja pieni ryhmäkoko


Tohinakoti on pieni kodikas talo, jossa jokainen lapsi huomataan ja kohdataan lämmöllä. Tohinakodissa lapsimäärä on mukavan pieni, jolloin kaikki ovat toisilleen tuttuja. Tämä takaa ihanan kodikkaan ja yhteisöllisen menon! Turvallisuuden tunnetta lisää se, että jokaisena aamuna lasta on vastassa  lapselle ja vanhemmille tuttu aikuinen. 


Tohinakodissa toimitaan yhteisöllisesti, toinen toiseltaan oppien. Aamulla on mukava kokoontua yhdessä talon tupaan aamupalalle, josta voi siirtyä haluamaansa pienryhmätilaan leikin äärelle. Tohinakodissa on kaksi kotiryhmää, jotka ovat jaettu pienemmiksi yhden varhaiskasvattajan pienryhmiksi. Pienryhmät eivät kuitenkaan ole kiinteitä, vaan ne voivat vaihdella lasten mielenkiinnon kohteiden, tarpeiden sekä kaverisuhteiden mukaisesti. Meillä myös sisarukset saavat olla samassa ryhmässä, mikäli perhe näin toivoo.


                oppimisympäristö


Tohinakodin sisätilat ovat kodikkaat ja lämminhenkiset. Keittiö on tärkeässä osassa meidän kodinomaista ympäristöä. Lapset pääsevät näkemään, kun ruokaa valmistetaan ja halutessaan myös osallistumaan sen tekoon.


Sisätiloissa on jaoteltu erilaisia pienryhmätiloja. On esimerkiksi liikkumiseen ja peuhaamiseen soveltuva tila sekä erilaisia teemoiteltuja leikkialueita.


Tohinakodin piha on suunniteltu sellaiseksi, että se innostaa lapsia käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta sekä lisää omaehtoista liikkumista. 

Tohinakoti sijaitsee mukavasti luonnon äärellä. Oman pihan takaportista aukeaa turvallinen metsä, joka innostaa leikkeihin ja seikkailuihin. Metsää käytämme monipuolisesti oppimisympäristönä. Lähellä sijaitsevalla hiekkakentällä on tilaa monenlaisiin liikuntaleikkeihin ja talvella siinä on mahdollisuus hiihtää ja luistella.

    paikan päällä valmistettu ruoka


Meillä ruoka valmistetaan itse paikan päällä. Keittiössä hääräilee lapsille tutut kasvot ja lapset pääsevät myös osallistumaan keittiöntouhuihin. Käytämme ruoan valmistuksessa kotimaisia raaka-aineita ja ruokamme on terveellistä sekä ravintorikasta. Ruoan valmistus on meillä tärkeä osa lasten arkea. Lapset tutustuvat ja oppivat mistä ja miten ruoka tulee sekä omaksuvat monipuoliset ja terveelliset ruokatottumukset.        Reggio emilia -pedagogiikka


Tohinakodissa toteutettava pedagogiikka on ottanut vaikutteita Reggio Emilia -pedagogiikasta. Meillä lapsi nähdään tärkeänä ja merkityksellisenä toimijana. Lapsi oppii tekemisen kautta. Tutkimalla, kokeilemalla, kyselemällä ja oivaltamalla. Tästä syntyy toiminnallista projektimuotoista oppimista.


Tohinakodissa varhaiskasvattajan tärkein tehtävä on kulkea lapsen vierellä ja antaa mahdollisuus tutkimiselle, oivaltamiselle ja oppimiselle. Lapsen ajatuksia ja pohdintoja kuunnellaan ja  havainnoidaan. Näistä lapsen ajatuksista ja mielenkiinnon kohteista nousee esiin erilaisia teemoja ja teemoista syntyy projekteja.


Tohinakodissa toteutetaan projekti-muotoista ilmiöpohjaista oppimista, jossa näkyy toiminnallisuus. Projektit syntyvät lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista. Projektien aikana voidaan tutkia, havainnoida ja opetella erilaisia asioita monipuolisin menetelmin. Projektien oppimisisältö perustuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Projektien kulkua dokumentoidaan erilaisin keinoin.

           Avoin ja aito yhteistyö


Haluamme yhteistyön olevan vanhempien kanssa avointa ja aitoa. Näin lapsellakin on hyvä olla Tohinakodissa.


Yhteistyö alkaa sopimuksen kirjoittamisesta, jatkuen aloituskeskusteluun sekä tutustumisiin. Päivittäisten kohtaamisten lisäksi vuoteen mahtuu useampi yhteinen aamupalahetki sekä erilaisia juhlia. Syksyisin ja keväisin on VASU-keskustelut, jolloin lapselle tehdään oma yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. 


Vanhemmat saavat päivittäin tietoa lapsensa touhuista. Meillä on käytössä yhteydenpitoon Kindiedays-sovellus, jonne päivitetään jokaisen lapsen kuulumisia kuvin ja viestein. Kindiedays muodostaa jokaisella lapselle oman portfolion, jonka avulla pystyy seurata lapsensa kasvua, kehitystä ja oppimista.


Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai päiväkodin johtajan kanssa. Asioihin on tärkeää reagoida nopeasti.


Huoltajalla on myös mahdollisuus laatia kirjallinen muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.


Toimi näin: Täytä Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta-lomake ja anna se yksikön johtajalle tai lähetä sähköpostilla: janina.ikola@tohinakodit.fiSosiaaliasiamieheen voi olla yhteydessä, mikäli kokee:

- tyytymättömyyttä palvelun tai kohtelun laatuun

- tyytymättömyyttä saatuun päätökseen 

- ongelmia tiedonsaannissa


Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa mm.:

- neuvoa asiakkaita lain mukaisista asiakkaan oikeuksista ja asemasta

- avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisestä 

- tiedottaa asiakkaan oikeuksista

- toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi


(Etelä-pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaaliasiamies Anne Viita

040 8302020)

”Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.” (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).